Referat af generalforsamling 16. juni 2024

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Præstelodden 16. juni 2024 kl. 10.00 i Blok B på Melby Skole Dagsorden ifølge udsendt indkaldelse. 1.Valg af dirigent. Formand Jens Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at vi overholder vedtægternes bestemmelse om afholdelse af generalforsamlingen, og at den er varslet i tide ved meddelelse på foreningens hjemmeside 13. … Læs Mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

13. maj 2024 Tid: Søndag den 16. juni 2024 kl. 10.00 Sted: Generalforsamlingen afholdes på Melby Skole, blok B, Melbyvej 134, 3370 Melby Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab for 2023. Budget for 2024 samt fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret opkrævning, dvs. årligt 1.200 kr. Forslag. Der … Læs Mere

Referat af generalforsamling 18. juni 2023

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Præstelodden, 18. juni 2023 kl.10 i Melbyhallen Dagsorden ifølge udsendt indkaldelse. Valg af dirigent. Formand Jens Larsen valgt med applaus. Dirigenten konstaterer, at vi overholder vedtægternes bestemmelse om afholdelse af generalforsamlingen, og at den er varslet i tide ved meddelelse på foreningens hjemmeside 31. maj 2023. I øvrigt er der … Læs Mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 18. juni 2023

Tid: Søndag den 18. juni 2023 kl. 10.00. Sted: Generalforsamlingen afholdes i Melbyhallen, Melbyvej 134, 3370 Melby. Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab for 2022. Budget for 2023 samt fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen foreslår uændret opkrævning, dvs. årligt 1.200 kr. Forslag. Bestyrelsen fremsætter forslag om forlængelse af prøveordning for yderligere 2 år angående … Læs Mere

Referat af Generalforsamling i 11. september 2022

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Præstelodden 11. sept. 2022 kl.10 i Melbyhallen. Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab for 2021 Budget for 2022 samt fastsættelse af kontingent for 2022 Forslag Valg Formand 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Bestyrelsessuppleanter (for 1 år) Revisor og revisorsuppleanter (for 1 år) Eventuelt Ad 1. Formand Jens Larsen blev … Læs Mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 11. sep. 2022

Tid: Søndag den 11. september 2022 kl. 10.00. Sted: Generalforsamlingen afholdes i Melbyhallen, Melbyvej 134, 3370 Melby. Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab for 2021*) Budget for 2022 samt fastsættelse af kontingent for 2022. Bestyrelsen foreslår uændret opkrævning, dvs. årligt 1.200 kr. Der er ingen forslag til behandling.**) Valg: Valg … Læs Mere